Casa 205

Casa 205

Es tracta d’un solar amb molt de pendent i amb una alta presència d’arbrat i sotabosc. El projecte pretén edificar una casa sense malmetre les característiques pròpies del solar. La casa anirà situada sobre una gran plataforma de roca existent. Aquesta plataforma també s’utilitzarà com a sortida o jardí de la casa. Els arquitectes i els promotors coincideixen en no fer grans moviments de terres per tal de fer plataformes artificials enjardinades sinó en aprofitar les petits replans naturals ja existents conservant així la fisonomia de bosc. L’únic moviment de terres serà un camí-rampa que creuarà el solar d’un extrem a l’altre en diagonal i de manera explícitament artificial servirà per comunicar el carrer amb els diferents nivells de la parcel·la.

La distribució interior de la casa es basa en una seqüència lineal d’espais de diferents proporcions associats a l’estructura, amb grans obertures corredisses i passos oberts entre elles que permeten una gran llibertat de relació i d’utilització. La casa pot funcionar com a un únic gran espai o com molts espais privatius continus ben relacionats.

La fonamentació serà la pròpia roca amb dues riostres de formigó que serviran per fixar la casa a la pedra i per elevar-la del terreny creant un espai permanentment ventilat entre la casa i la roca.

La casa es construirà amb estructura de fusta laminada amb panells de gran format tipus KLH que serviran per resoldre parets i sostres. Aquest sistema es comporta com una estructura difosa on no hi ha una jerarquia  o una estructura cartesiana de descens de càrregues sinó que tota l’estructura treballa en conjunt. Aquest model estructural  ens permet un dimensionat molt eficient de l’estructura, així com la possibilitat de fer grans vols, en el nostre cas ens ha permès articular la geometria de la roca i la de la casa alhora que ens ha fet estalviar i minimitzar molt la fonamentació.

Aquest sistema estructural permet una disminució molt important del pes, de matèria, d’energia incorporada i per tant les emissions de CO2 associades a  la fonamentació i estructura de l’edifici. La facilitat, la rapidesa i l’estalvi d’aigua que proporciona el muntatge en sec, ha permès muntar tota la construcció des del carrer i ha reduït molt el cost i temps d’obra.  La fusta laminada és un material renovable, un sistema desmuntable i per tant reutilitzable i reciclable, i té un cicle de vida pràcticament tancat.

Els panells de fusta laminada poden quedar vistos a l’interior de l’habitatge en  parets, sostres, i terres. Per reduir costos, en els revestiments i acabats  s’ha procurat deixar el màxim de paraments vistos. Les instal·lacions són ocultes però  només s’han trasdossat amb cartó-guix els paraments de les estances que distribueixen les instal·lacions de la casa. Finalment la meitat de les estances han quedat amb l’estructura vista en tots els seus paraments.

Les façanes  són totes ventilades i acabades amb fusta conífera tipus pi flandès. Les obertures també estan resoltes amb fusteries de fusta protegides amb porticons practicables. La transpirabilitat de la façana queda garantida mitjançant una lamina tipus TYBEK – transpirable- que protegeix la fusta. La coberta serà plana degut per reduir l’impacte visual que la casa des del carrer. La transpirabilitat de la coberta es resol mitjançant una làmina de drenatge que crea una petita cambra ventilada.

El resultat final és un volum de fusta damunt d’una gran roca, enmig d’un bosc que garanteix la naturalitat de la intervenció.

Casa 205
Casa 205
Casa 205
Casa 205
Casa 205