Casa Sant Feliu

Casa Sant Feliu

Casa unifamiliar entre mitgeres de PB+ P1 i altell, amb un ample de 4,27m i una profunditat edificable de 21.40m. Com la façana principal està orientada a sud i el pati posterior a nord, l’habitatge s’organitza centralitzant la zona de dia a la primera planta introduint un pati-terrassa ventilat, que permet recuperar una orientació sud de la sala de estar, mantenint igualment la privacitat respecte el carrer, i il·luminar al mateix la part central del pis inferior. L’estructura vertical és d’acer amb unions rígides soldades a taller per a aconseguir l’estabilització transversal. En obra tot està muntat amb unions cargolades. Els sostres de fusta són fets amb bigues microlaminades i taulers de contraxapat tipus Kerto. Les facçanes amb orientació sud exposades a una radiació solar directa disposen d’un tancament ventilat de lamel·les de fusta que integren la protecció solar de les finestres. Les cobertes no transitables són vegetals amb plantes de baix manteniment i les transitables són ventilades amb lamel·les de fusta.

Casa Sant Feliu
Casa Sant Feliu
Casa Sant Feliu
Casa Sant Feliu