Restaurant can Jeroni

Restaurant can Jeroni

La reforma del restaurant Can Jeroni s’ha enfocat des de la perspectiva d’un procés marcat per vàries fases que responen a un negoci en constant transformació.

 

En una primera intervenció s’adequa una sala annexa a l’estructura existent del local. El nou menjador es caracteritza per l’excavació de la penya, l’estructura ritmada del sostre de bigues de fusta i la interacció de la llum. El forjat se situa a una alçada d’uns cinc metres amb excepció de la última crugia que es plega per encaminar l'única entrada de llum natural al fons de la sala. La intervenció treballa amb una doble escala que magnifica el volum, però a la vegada acomoda a l’usuari.

En una etapa posterior s’habilita un nou accés que respon a un projecte global per adaptar les dues plantes superiors a hotel i resoldre algunes mancances com ara la falta d’una recepció, la posició dels banys o l’accessibilitat. Aquest vestíbul es configura per l’encontre de tres cantonades constituïdes pels volums del bany, la caixa d’ascensor i l’escala. Conformen un espai que vincula l’exterior, els menjadors i el futur hotel. Les superfícies són austeres i dures intentant mantenir un diàleg amb el seu entorn.

Restaurant can Jeroni
Restaurant can Jeroni
Restaurant can Jeroni
Restaurant can Jeroni