Casa passiva Arboretum

Translation Note: The Catalan version of this content is being displayed because the English translation is unavailable.
Casa passiva Arboretum

L’edifici és un habitatge entre mitgeres, que vol  reduir el consum de recursos naturals. Minimitza el consum d’energia per al confort climàtic amb un bon aïllament i una disposició de les obertures amb un pati interior que maximitza la captació solar passiva durant l’hivern i proteccions solars a l’estiu.
La casa arboretum està realitzada amb uns elements prefabricats de fusta de gran format que s’uneixen a l’obra en sec amb poc temps.  Aquests elements son autoportants, amb una estructura interior de pilars, arriostrat tot el conjunt amb uns plafons de OSB que ja son l’acabat interior. L’interstici de l’estructura està omplert d’aïllament de llana d’ovella a granel..
Els elements horitzontals de l’estructura funcionen amb el mateix sistema constructiu amb diferent secció adaptada a les necessitats estructurals de l’element..
Aquest sistema constructiu demana una gran precisió de projecte i de construcció al taller . Per altra part permet una execució ràpida i precisa. Una bona planificació ha permès solapar en el temps diferents processos constructius el sistema constructiu i la planificació i definició de l’obra va permetre executar la totalitat de la obra en 5 mesos.

La eficiència energètica es un dels valors rellevants d’aquesta construcció. Els gruixos considerables d’aïllament, l’utilització d’una estructura de fusta poc conductora, permet amb un gruix molt reduït de la façana, uns 20 cm tenir 18cm d’aïllament.
S’estudia particularment com captar al màxim l’energia solar directa al hivern a partir dels condicionants del lloc i de la normativa urbanística. el consum del edifici, anualment està sobre 10KWh/m2, per sota dels 15 que demana l’estricte estàndard Passiu Europeu.


Aquest sistema constructiu basat amb materials d’origen orgànic, permet que sigui una construcció sostenible, amb una energia gris, o energia per fabricar els materials molt baixa.
Aquesta construcció s’adapta  i contribueix a fer realitat les ambicioses directrius i previsions europees a mig termini de reducció dràstica d’emissions dels edificis i d’estalvi d’energia.

Casa passiva Arboretum
Casa passiva Arboretum
Casa passiva Arboretum
Casa passiva Arboretum
Casa passiva Arboretum