Cases Pati

Translation Note: The Catalan version of this content is being displayed because the English translation is unavailable.
Cases Pati

El projecte per a 13 habitatges pati en filera a Celrà pretén buscar alternatives a les tipologies que conformen l’actualment mal anomenada “ciutat - jardí”: barris dominats
pels vehicles rodats, amb cases sense riquesa de relacions amb els seus propis espais exteriors i desproveïdes de tota intimitat.
El fet que la normativa urbanística local no establís un límit a la profunditat edificable del solar ens permet pensar en uns habitatges de 30 m. de fondària que incorporen el buit en el seu interior, un buit que vol ser centre de gravetat de la casa i focus espacial de totes les habitacions que es situen al seu voltant. Buit concebut com a interval, estança íntima i privada exterior, font d’aire i de llum solar.
A escala urbana l’edifici es proposa eixamplar l’espai públic del carrer a través d’un gran vestíbul verd accessible a tothom. Per tal de fer possible aquest ús col•lectiu del front de parcel·la es planteja un garatge comunitari amb una entrada única que redueix el trànsit de vehicles a tota l’àrea del projecte

Cases Pati
Cases Pati
Cases Pati
Cases Pati
Cases Pati