Hotel Aire

Translation Note: The Catalan version of this content is being displayed because the English translation is unavailable.
Hotel Aire

Situat a un camp de blat situat per un paisatge àrid amb collita de regadiu, exposat a forts i constants vents, l’hotel es va concebre com a seqüència d’interiors protegits  des dels quals poder contemplar l’exterior.
Per a reforçar la idea d’habitacions com a elements protegits per a observar l’exterior, vam crear finestres sortints d’amplada exagerada fets amb panells de fusta que oculten els marcs des de l’interior. La finestra es percep com a una obertura sense vidre profunda, creant una percepció de gruix que no és inherent a la construcció lleugera utilitzada.
Els espais exteriors es tanquen amb grans palés de fusta reciclada apilats com els que s’utilitzen a transportar els productes de la zona. Actuen com a protecció contra el vent que permeten passar l’aire i com que no necessiten fonamentació o fixacions són fàcils de moure.
L’edifici utilitza tècniques de construcció seca a tot l’edifici tret de les soleres de formigó. L’hotel es presenta com a una construcció lleugera que pot ser desmantellada i reciclada, evocant les construccions locals contemporànies d’us agrícola com coberts, cooperatives que es troben a la zona. Els interiors i el paisatge busquen apropar el visitant al caràcter rural i auster dels voltants oferint espais simples, generosos i silenciosos.

Hotel Aire
Hotel Aire
Hotel Aire