Obras seleccionadas

Centre d'Art Cal Massó

(PROPOSTES/QUÈ?)


  1. Economia del projecte; invertir en programa.

  2. Temporalitat de la proposta. Un espai en règim de lloguer, preparat per mantenir-se tot el temps necessari o desmuntar-se i ser traslladat, com un campament adaptat al seu entorn.

  3. ...
Cine Lídia

Com habitar aquest antic cinema estant-hi a gust (poder relaxar-se a casa, no encostipar-se a l’hivern, rebre una bona dosi de llum solar...) i gastant-se els mínims diners, tant en l’obra com en el manteniment?
QUÈ? (NECESSITATS)
Curar l’edifici. Reforçar l’estructura...

Capsa habitable

Exemple de reutilització del patrimoni construït. En aquest cas es tracta de fer una intervenció reversible que dignifiqui i actualitzi un edifici obsolet per la pèrdua de la societat autosuficient agro-ramadera al Pirineu.
En lloc d’eliminar el passat i el seu patrimoni cultural, s’opta...

Casa passiva Arboretum

L’edifici és un habitatge entre mitgeres, que vol  reduir el consum de recursos naturals. Minimitza el consum d’energia per al confort climàtic amb un bon aïllament i una disposició de les obertures amb un pati interior que maximitza la captació solar passiva durant l’hivern i proteccions...

Gimnàs 704

L’ajuntament de Barbera del Vallès ens va encarregar el disseny d’un gimnàs amb vestidors i una pista poliesportiva exterior per al centre d’educació infantil “El Bosc” situat en un polígon industrial de la ciutat.

Varem partir dels següents supòsits:
Situar el gimnàs aïllat de l’...

Casa 205

Es tracta d’un solar amb molt de pendent i amb una alta presència d’arbrat i sotabosc. El projecte pretén edificar una casa sense malmetre les característiques pròpies del solar. La casa anirà situada sobre una gran plataforma de roca existent. Aquesta plataforma també s’utilitzarà com a sortida...

Casa en Bunyola

Encontrarse en un lugar donde sólo el hacer popular sabe construir devuelve el arquitecto al aprendizaje. El hecho de que sólo llegue hasta el solar un animal de carga o un hombre a pie nunca ha sido un inconveniente; esa construcción atendía a lo sencillo tanto en materiales, los que encontraba...

Estudio del pintor Damià Jaume

El proyecto nace de la decisión de hacer un aljibe para recoger el agua de la cubierta de la vivienda, esta circunstancia se aprovecha para construir el  nuevo taller. Si el viejo estudio estaba situado en un primer piso con vistas al campo de Mallorca, ahora el estudio mira la tierra a lo...

HPO Sant Andreu

La nostra aproximació al projecte va ser començar des de dins cap enfora, prestant especial atenció a les qualitats espacials i les adjacències de l’interior. Entenem els llocs de transició entre interior i exterior com a límits gruixuts. Aquests límits estan compostos per intersticis amortidors...

Hotel Aire

Situat a un camp de blat situat per un paisatge àrid amb collita de regadiu, exposat a forts i constants vents, l’hotel es va concebre com a seqüència d’interiors protegits  des dels quals poder contemplar l’exterior.
Per a reforçar la idea d’habitacions com a elements protegits per a...

Escola Bressol

Ens demanen construïr una escola bressol ampliant la planta baixa d’un mas existent. A la planta primera s’hi vol, a més, una sala polivalent amb un accés independent.
La situació aterrassada del solar ens obliga a accedir a l’escola baixant amb una doble rampa, i ens permet accedir a la...

Reforma habitatge Passatge Batlló

Van trobar un pis petit a la planta primera d’un passatge tranquil. Un interior plè de subdivisions, un gran pati, i rastres evidents de 100 anys d’ocupació.
No sabiem qui en sería l’usuari, però el client tenia algunes coses clares; guanyar espai, guanyar llum, molts armaris i no fer un “...

Casa Sant Feliu

Casa unifamiliar entre medianeras de PB+ P1 y altillo con un ancho de 4.27m y una profundidad edificable de 21.40m. Como la fachada principal está orientada a Sur i el patio posterior a Norte, la vivienda se organiza centralizando la zona de día en la primera planta introduciendo un patio-...

Museu es Molinar
Restaurant can Jeroni

La reforma del restaurant Can Jeroni s’ha enfocat des de la perspectiva d’un procés marcat per vàries fases que responen a un negoci en constant transformació.

 

En una primera intervenció s’adequa una sala annexa a l’estructura existent del local. El nou menjador es...

Parc del turò del sastre

Una de las estratègies importants del projecte és garantir l’accessibilitat a tots els punts del parc, fins i tot, possibilitar l’accés al punt més alt del turó.
El parc s’estructura mitjançant dos tipus de recorreguts: els que permeten la connectivitat directa entre la ciutat i el parc, i...

Cases Pati

El projecte per a 13 habitatges pati en filera a Celrà pretén buscar alternatives a les tipologies que conformen l’actualment mal anomenada “ciutat - jardí”: barris dominats
pels vehicles rodats, amb cases sense riquesa de relacions amb els seus propis espais exteriors i desproveïdes de...

Casa Collage

Casa Collage al Call de Girona

Rehabilitar implica sempre establir una determinada relació amb el passat, amb els passats que s’acumulen a l’espai de la intervenció. I també amb el futur, aquella idea imaginada de lloc cap a la que voldríem tendir. Però implica, sobretot, una gran...

Can Joan Jaume i n'Apolonia

Quan un passeja per aquest barri se’n adona de la opacitat que presenten les cases aquí construïdes. Són construccions muràries, pètrees, dures, opaques, tancades al carrer. Murs rugosos, esquitxats d’obertures minúscules. Murs quasibé infranquejables. D’aquesta primera lectura se’n desprèn la...

El pis d'en Quim

Aquesta reforma intervé a la crugia sud d’una casa després que la façana principal abocada a un jardí es convertís en mitgera. Per tant calia millorar-ne l’organització i reorientar l’entrada de llum natural.

La nova distribució permet que la sala que dóna al carrer absorbeixi les...